Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2014

meowl
16:27
2241 4271 500
Reposted fromsmokejoints smokejoints vianieuciekaj nieuciekaj
16:27
4030 abfa 500
Reposted fromblutelf blutelf viawishyouwerehere wishyouwerehere
16:26
16:26
8555 7171 500
meowl
16:22
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska "Rok dobrych myśli 2014"
Reposted frompastelina pastelina viaborn2die born2die
meowl
16:22
1518 ff04
Reposted fromcygaretka cygaretka viaszaaatan szaaatan

January 08 2014

meowl
01:16
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromyourholypope yourholypope viafatu fatu
meowl
01:15
chciałabym aby ten rok był 'ach' a nie 'ech'
Reposted fromznikajac znikajac vianotforgetme notforgetme
meowl
01:14
  W ciężkich chwilach przypomnij sobie dlaczego się w niej zakochałeś ...
— Nicholas Sparks "Od Pierwszego Wejrzenia"
Reposted fromIriss Iriss vianotforgetme notforgetme
meowl
01:09
Moje postanowienie noworoczne: 
spróbuj się, kurwa, uspokoić
— Billy Bob Thornton
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viapikkumyy pikkumyy
meowl
01:08
3811 08f3
Reposted fromiblameyou iblameyou viapanicma panicma
meowl
01:07
Teoria Oliwkowa polega na tym, że jeżeli jedna osoba lubi oliwki, a druga ich nie lubi, to będą dobrą parą, bo partner nie lubiący oliwek, będzie je oddawał drugiej osobie.
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal
meowl
00:59
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
Reposted fromgivememyself givememyself viaannawanna annawanna
meowl
00:29
3322 9f97
Reposted fromscorpix scorpix viaannie94 annie94
meowl
00:28
5808 9375
Reposted frommrs-cosmos mrs-cosmos viaannie94 annie94
meowl
00:23
meowl
00:23
8830 eb8b
Reposted fromcountingme countingme viacouples couples
meowl
00:20
8174 5787
Reposted fromoluha oluha viapikkumyy pikkumyy
meowl
00:20
6242 e311
Reposted fromnowornever nowornever viapikkumyy pikkumyy
00:20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl